ANORGANSKA KEMIJA PDF

Promocijski video prikazuje večino dejavnosti programa Anorganska kemija in tehnologija. Na začetku je prikazano delo z nestabilnimi spojinami v visokem. anorganska kemija translation in Croatian-English dictionary. Get this from a library! Splošna in anorganska kemija: zbirka pojmov, vprašanj in nalog z odgovori in rešitvami. [Boris Čeh].

Author: Yozshutaur Mazujas
Country: Gambia
Language: English (Spanish)
Genre: Marketing
Published (Last): 15 December 2008
Pages: 42
PDF File Size: 6.87 Mb
ePub File Size: 11.47 Mb
ISBN: 259-3-23916-391-3
Downloads: 20573
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tojam

Kemija lantanoidov je v mnogih pogledih podobna kemiji aluminija. Pomembno orodje anorganske kemije je teorija molekularne simetrije skupine.

Formats and Editions of Kemija. Anorganska kemija []

Kvalitativne teorije so anorganski kemia prinesle zelo veliko koristi. Kvantitativni pristop k anorganski kemiji je usmerjen predvsem v energije kemijske reakcije. Pomembno povezavo med kemijskimi vezmi, reakcijskim mehanizmom in reaktivnostjo je dala Marcusova teorija kemijske reakcije.

Za razvoj kvalitativnih in kvantitativnih teorij so izjemno pomembne izjeme. Za podrobnosti glej Pogoje uporabe. Delijo se v dva glavna razreda: Vzporedno s temi teorijami se je razvilo tudi nekaj aproksimativnih metod, na primer teorija funkcionala gostote.

Anorganska kemija in English – Croatian-English Dictionary

Razlika med zelo velikimi klastri in glavnino trdne snovi je precej zabrisana. Besedilo se sme prosto uporabljati v skladu z dovoljenjem Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 3.

  DE PLAKFACTOR PDF

Nekatere soli so dobro topne v vodi, na primer kuhinjska soldruge, na primer SiO 2pa sploh ne. V drugih projektih Wikimedijina zbirka. Mnoge spojine bi lahko uvrstili tudi v kemja razrede: Lewisove kisline so zvrsti, ki sprejmejo elektronski par, Lewisove baze pa zvrsti, ki donirajo elektronski par.

anorganska kemija

Imenski prostori Stran Pogovor. Lewis je prav tako leta postavil svojo definicijo kislin in baz. Mill Valley, CA; Prehodne kovine skoraj brez izjeme reagirajo z majhnimi molekulami, na primer COH 2O 2 in C 2 H 4kar ima velik industrijski pomen. Umetno proizvedeni so tudi nekateri katalizatorjina primer vanadijev V oksid V 2 O 5 in titanov III klorid TiCl 3 ter nekateri reagenti v organski kemiji, na primer litijev aluminijev hidrid LiAlH 4 in Grignardovi reagenti.

Podpoglavja anorganske kemije so organokovinska kemija, kemija klastrov in bioanorganska kemija.

Anorganska kemija

Prva umetno proizvedena anorganska spojina anorgnska amonijev nitrit NH 4 NO 2ki je pomembno umetno gnojilo. Redoks reakcije so pri prehodnih elementih zelo pogoste.

Razredi anorganskih spojin se pogosto prekrivajo: Tradicionalna bioanorganska kemija je usmerjena predvsem v prenose elektronov in energije v proteinih, ki so pomembni za dihanje.

Hirosti izmenjave vode se po periodnem sistemu elementov razlikuje za 20 redov velikosti. Koordinirani ligandi se po reaktivnosti razlikujejo od prostih ligandov.

  EL ALMOHADON DE PLUMAS HORACIO QUIROGA PDF

Do izmenjave elektronov pride tudi v reakcijah, ki so dogajajo v baterijah. Pogled Preberi Uredi Uredi kodo Zgodovina. Klastri so skupki med seboj povezanih atomov, ki jih najdemo v vseh razredih kemijskih spojin. Mehanizmi rakcij glavnih skupin elementov zajemajo predvsem elemente iz V takih primerih govorimo o hipervalentnih molekulah. Pomembnost anorganske kemije in anorganskih sintez sta dokazala Carl Bosch in Fritz Haberki sta v zgodnjih V sodobnih razlagah kompleksnih spojin so ligandi lahko skoraj vse organske in anorganske spojine.

V kemijo trdnega stanja spadajo tudi kovine in njihove zlitine. Razhajanje med kvalitativno teorijo paramagneten in opazovanjem diamagneten je privedla do modelov za “magnetno pripajanje”. Prostorska zgradba kompleksnih spojin je zelo bogata. Chemistry of the Elements 2 izd. Structural Inorganic Chemistry, Oxford: Velike klastre bi torej lahko opisali kot skupek med seboj povezanih atomov, ki so po lastnostih nekje med molekulo in trdno snovjo.