LUMEA MINUNATA A QIGONG-ULUI PDF

Home · Lumea Minunata a Qigong-ului,5 CARTE. Lumea Minunata a Qigong- ului,5 CARTE. Click the start the download. DOWNLOAD PDF. Report this. Lumea Minunata a Qigong-ului,5 CARTE. March 8, | Author: mn54 | Category: N/A. DOWNLOAD PDF – MB. Share Embed Donate. Report this link . minunata lume noua pdf download lei atualizada pdf kitab ul sarf pdf download manual cto qigong pdf e-books free download.

Author: Misida Mikazshura
Country: Gabon
Language: English (Spanish)
Genre: Technology
Published (Last): 13 February 2014
Pages: 305
PDF File Size: 2.62 Mb
ePub File Size: 3.78 Mb
ISBN: 949-2-42466-143-3
Downloads: 81295
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Yolar

Thank you for interesting in our services. We are a non-profit group that run this website to share documents.

We need your help to maintenance this website. Please help us to share our service with your friends. Introducere ;n practicile energetice tradi]ionale chineze[ti Principii [i mecanisme ale practicilor energetice Primii pa[i ;n practica Qigong-ului ………………… Cele trei niveluri ale Qigong-ului …………………….

Relaxarea, lini[tea, naturale]ea ……………………… CAP. Alegerea timpului, locului [i direc]iei de exersare ;n practica Qigong-ului …………………………………………. Cele 12 diagrame ……………………………………. Aranjarea pozi]iei, a respira]iei [i a mentalului …… Antrenamentul celor 24 de qigon-gului ce intervin qihong-ului durata practicii Qigong-ului …………………………………….

Starea de receptivitate ……………………………… Forme dinamice din Qigong …………………………. Metode de folosire a mentalului pentru tratarea unor afec]iuni ……………………………………………………. Patru tehnici de tratare a afec]iunilor din [coala maestrului Zhang Hong Bao ……………………………………. Qigong-ul artelor mar]iale ……………………………. Qivong-ului istoric al practicilor reunite sub denumirea Qigong-ului ………………………………………….

De fapt, acest termen este relativ recent.

Primele cinci sunt cele ce ]in de con[tient. Prima este morala de. Actualmente, el s-a oprit din practica wushu-ului [i [i-a concentrat eforturile ;n domeniul Qigong-ului. Ea a culminat cu fondarea unui Institut de Qigong chinezo — americanla Beijing. Ulterior anulel a plecat ;n Statele Unite ale Americii. Ce se poate face ;ntr-o astfel de situa]ie? Bine;n]eles, aceasta este dorin]a sufletului meu. Oare mlnunata poate ea realiza?

Eu tocmai muncesc din greu pentru a o ;mplini. Cu to]ii a]i auzit de Buddha GuanYin, ce are o mie de bra]e.

Foro Melanie Kiwit

Acum deja foarte mul]i oameni au evoluat, s-au transformat. Ei par a fi, mai ales, lacomi [i materiali[ti. Dar care sunt principiile si mecanismele de ac]iune ce stau la baza acestor fenomene? De ce apare acest fenomen? Din cele 14 microelemente esen]iale din organism, zincul este cel mai qigong-ylui.

Lumea minunata a Qigong-ului

Aceste fenomene nu pot fi explicate din punct de vedere al fiziologiei aparatului qigkng-ului al omului obi[nuit. Tensiunea este de de vol]i. Acest tip de autoreglare nu poate fi indus prin nici un fel de medica]ie.

  BROTHER HL-6180DWT PDF

Principiul bioplasmei Prin Qigong se poate produce intrarea anumitor lucruri ;n a patra stare a materiei – plasma. Care este de fapt efectul qi-ului emis? Fenomenul a fost observat de fizicianul indian Raman, ;n anul Acum pute]i repeta analiza. Pentru a se produce reac]ia este nevoie de temperaturi foarte ridicate arc electricsau presiuni mari [i catalizatori. Unul dintre obiectivele acestui program de cercetare a fost [i ob]inerea de date privind bazele moleculare ale mecanismelor terapiei prin Qigong.

Execu]ia unor forme dinamice permite activarea membrelor [i cre[terea energiei splinei. Copiii sunt foarte senzitivi [i au un spirit de imita]ie foarte mare. Lini[tit — relaxat, Lini[tit — relaxat, Lini[tit — relaxat. Timpul optim este minunwta, ;nainte de culcare. Mai ;nt;i se va relaxa ;ntregul corp. Acela[i lucru este valabil [i pentru cre[terea oaselor, pentru dezvoltarea musculaturii, [. Este vorba de parcurgerea unui proces de reglare a con]inuturilor con[tiin]ei, de transformare a interiorului.

Cum este posibil acest lucru? Prin relaxare [i prin intermediul unor exerci]ii de colectare [i cultivare a energiei survine situa]ia ;n care energia din cele 12 meridiane principale va fi ;n exces [i va umple extrameridianele. Acest mod de a vedea lucrurile nu se opre[te doar la considerarea unor simple trasee concrete ale energiei. Femeile vor mi[ca palma ;n sensul contrar, ce a fost descris mai sus. Energia din abdomenul inferior ;ntre]ine energia rinichilor. Este vorba de a conduce ;n mod nestingherit energia prin oricare din por]iunile vizate.

Este ca [i cum v-ar lumina ;ntregul corp. Masarea acestei zone opre[te de asemenea transpira]ia. Ele sunt ;n general descrise clar, multe fiind stereotipe. El va folosi lucrurile – informa]iile care i s-au dat, pentru a reu[i ;n exersare. El se ob]inea qigong-lui proces de rafinare ce avea loc ;n interiorul corpului. Iar acesta era considerat a fi cinabrul sulfura de qigong-ulki. Minunile practicilor energetice sunt inepuizabile. Este foarte important aspectul antrenamentului corect, conform cerin]elor specificate.

Practicarea Qigong-ului ]ine cont de timp, loc [i direc]ie.

Qigong-ul presupune aranjarea semnalelor din interiorul, dar [i din exteriorul corpului. Ceea ce apare ;ntr-un loc dispare ;n alt loc. Altfel nu se poate!

Altfel, el nu va putea primi nimic. Supraapreciindu-se pe sine, omul nu poate vedea lucrurile noi la cei din jur. Cum se face aceasta? Drept urmare, nu vor exista pauze mimunata exersare.

  EVAN MOOR DAILY READING COMPREHENSION GRADE 8 PDF

Lumea minunata a qigong-ului – Cezar Culda – Google Books

De aceea principiile importante ale Qigong-ului sunt descrise identic de toate [colile. Cum se poate realiza acest lucru? Acesta a folosit cele 12 diagrame pentru a descrie procesele ce au loc pe durata celor 12 luni ale anului. Aceste varia]ii sunt descrise prin intermediul celor 12 diagrame. Dar Anul Nou chinezesc este uneori la ;nceputul lunii februarie, alteori la mijloc, [.

Yang-ul apare ;n intervalul 23 — 1 noaptea decembrie minjnata ianuarie, din punct de vedere al anului. Ea corespunde intervalului 1 — 3 noaptea, din punct de vedere al zilei, ianuarie – februarie, din punct de vedere al anului. Pentru hexagrama Tai, Yin-ul [i Yang-ul sunt ;n echilibru. El corespunde intervalului 9 — 11 ziua.

Pentru o zi, maximul de Yang qigpng-ului atins la ora 11, ;n timp ce pentru un an acest interval va fi mai – iunie. Hexagrama Gou descrie intervalul 11 — 13 iunie – iulie. Hexagrama Bo descrie intervalul 19 — 21 octombrie noiembrie. Acum Yin-ul este foarte aproape de apogeu, Soarele a apus. Yin-ul va atinge un maxim, moment descris din nou de lumez Kunde la care s-a plecat. Acest lucru este echivalent cu cre[terea energiei ;n interiorul corpului. De asemenea, aceste intervale sunt recomandate ;n mod diferen]iat persoanelor ce au diferite afec]iuni.

Astfel, toate reac]iile care se vor ivi vor fi normale. Aceasta are un efect pozitiv asupra zonei cefei [i permite libera trecere a energiei prin Yuzhen localizat la baza craniului. Cum se poate lini[ti inima? Aceasta se nume[te stabilizarea sufletului. Fixarea aten]iei pe zone diferite va duce la apari]ia unor efecte diferite. Dar bine;n]eles, nu vor fi neglijate aranjarea pozi]iei [i reglarea respira]iei. Acest traseu poate fi stabilit ;n func]ie de diferite considerente, de teoria celor cinci elemente, de teoria meridianelor, etc.

Este o stare de vid. Tumorile, pietrele, hiperplazia glandelor mamare, hipertensiunea, lumew. Pentru cei care nu sunt senzitivi sau care au meridianele foarte lente, folosirea numai a emisiei de energie nu va da rezultate clare sau acestea chiar vor lipsi.